Zasiedzenie nieruchomości - terminy i warunki

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego nieruchomości podlegają zasiedzeniu. Jest to niezależnie od tego, czy osoba na rzecz której zasiedzenie miałoby nastąpić pozostawała w chwili wejścia w jej posiadanie w dobrej wierze.Właściwym do rozstrzygania spraw o zasiedzenie jest sąd rejonowy. Sprawę inicjuje się przez złożenie wniosku do sądu. Wniosek podlega opłacie stałej, wynikającej z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sprawy dotyczące nieruchomości położonych na obszarze powiatu tucholskiego (gmina Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice) i sępoleńskiego (gminy Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Więcbork) prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tucholi.

Przesłanką stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest jej nieprzerwane posiadanie jako posiadacz samoistny przez:

  • 20 (jeżeli wejście w posiadanie nastąpiło w dobrej wierze) lub 
  • 30 lat (jeżeli wejście w posiadanie nastąpiło w złej wierze). 


Co ważne, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może jednak skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez niego pełnoletności.


Zasiedzeniu podlegają także służebności, gdy polegają na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.


O ile podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który nieruchomość sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Następuje to jednak pod warunkiem, że czas posiadania poprzednika który wszedł w posiadanie w złej wierze może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej 30 lat. 


W przypadku ruchomości kwestia zasiedzenia przedstawia się o tyle inaczej, że zasiedzeniu podlegają wyłącznie rzeczy posiadane samoistnie w dobrej wierze. Termin zasiedzenie wynosi w takim przypadku 3 lata.Radca Prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk prowadzi w miejscowości Tuchola kancelarię prawną, zajmującą się m.in. sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczącymi zasiedzenia.

Z Kancelarią współpracuje radca prawny Adam Brzoszczyk. 

W
celu skorzystania z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.