Radca Prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk

Od 2019 roku wykonuję zawód radcy prawnego.
W 2015 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pracę magisterską pod tytułem: "Art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawa odpowiedzialności władzy publicznej za bezprawie legislacyjne". W latach 2016-2018 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W czasie aplikacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. W 2019 r. złożyłam egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym i zostałam wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod numerem BD-1552.

Profil mojej działalności zawodowej obejmuje w szczególności: prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze i handlowe, a także prawo administracyjne.

WSPÓŁPRACA

Radca Prawny Adam Brzoszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2015 r. obronił pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe. W toku studiów udzielał się w studenckim ruchu klinicznym, pracując w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego, której był prezesem w kadencji 2014/2015.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw w postępowaniu cywilnym, a także w prawie administracyjnym i prawie nieruchomości. Od 2016 r. jest zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego. Od 2020 r. jest członkiem organu nadzoru spółki zajmującej się dostawą energii cieplnej. Od 2021 r. aktywnie działa w samorządzie Gminy Tuchola.
Na listę radców prawnych wpisany w 2019 r, pod numerem BD-1551.

Kontakt:
brzoszczyk@kancelaria-tadrowska.pl,
tel.: 504-265-258
Więcej na stronie: www.brzoszczyk.com