Wróć do bloga
Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Tematyka odszkodowawcza dotyczy spraw utożsamianych z prowadzeniem sporu przeciwko ubezpieczycielowi, ponieważ to najczęściej te podmioty występują po stronie zobowiązanego do zapłaty z uwagi na zawartą z poszkodowanym lub sprawcą szkody umowę.

Czytaj Więcej