Nieruchomość położona na obszarze dla którego obowiązuje mpzp co do zasady może zostać podzielona pod warunkiem zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami tego planu. Od tej zasady przewidziane są jednak wyjątki.

Czytaj Więcej