Nowe zasady wpisów do ksiąg wieczystych?

Bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy opłaty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej? Według informacji przekazany przez RMF FM, szykują się spore zmiany dotyczące wpisów w księgach wieczystych.
"Art. 110a. W przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu do hipoteki, podlegają zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę."
Tak miałby brzmieć nowy przepis w ustawie - prawo bankowe.

Jak informuje Radio:
"Oznacza to tyle, że w momencie, w którym wpis do księgi wieczystej zostanie dokonany, bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy wszelkie pobrane dodatkowe opłaty lub zaliczyć je na poczet przyszłych spłat kredytu. Nadal trzeba będzie złożyć wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na wpis wciąż trzeba będzie czekać miesiącami i płacić dodatkowe opłaty. Gdy już hipoteka zostanie wpisana do księgi wieczystej, wtedy bank zwróci nam pieniądze lub obniży pozostały do spłaty kredyt."

To jednak nie wszystko. Resort sprawiedliwości chce, by wpisów do ksiąg wieczystych dokonywały nie tylko sądy, ale również kancelarie notarialne, co miałoby wpłynąć na czas oczekiwania na wpis. Na szczegóły ewentualnych zmian przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tadrowska-Brzoszczyk świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących przygotowania do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz w zakresie spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym.